Kommun


Bygglovskonsult - Bygglovshandläggare, byggnadsinspektör och övrig samhällsbyggnad


Samhällsprocessen


Samhällsprocessen är ett ständigt utvecklingsarbete för vår omgivning och har mycket stor betydelse för alla oss invånare. Infrastruktur, naturområden, exploatering och inte minst bebyggelsen skapar den värld som vi lever i varje dag. Den påverkar alla och ska vara till för alla.

Kommunen


Kommunen har en svår uppgift att försöka tillfredsställa allas behov, möta alla önskningar, tolka faktorer i varje enskilt ärende och samtidigt följa gällande lagstiftning. Det krävs kompetent arbetskraft, god kommunikation, respekt för den enskilde och långsiktigt arbete.

Bygglov


 

Bygglov ses ofta som en liten del i byggprocessen men är väldigt viktig och kan vara omfattande. Processen med bl.a. bygglovsansökan, bygganmälan, strandskyddsdispends, tillsyn mm innebär prövningen mellan samhällets lagstadgade minsta krav och den enskilde invånarens intresse.

Byggherren/sökanden ska ta fram många handlingar och lämna in dem hos kommunen för granskning. Handlingarna ska redovisa tänkt åtgärd genom att beskriva vad, vart, när och hur tillsammans med ansökan om lov eller anmälan.

Lämna information, vägledning, bemöta människor och hantera handlingar är också betydelsefulla uppgifter för kommunerna. Allt detta ska ske med mycket god service inom rimliga tider till alla människor. Inte alltid en lätt uppgift...

Att arbeta med lagstiftning, myndighetsutövning och service till invånare innebär ständigt nya utmaningar. God service ska inte blandas ihop med att "ge" bygglov utan att man vänligt förklarar hur processen fungerar och vad som ska redovisas.

Vår konsult har bred erfarenhet och arbetar självständigt efter kort introduktion. Vi följer handläggningsprocessen och nationella riktlinjer enligt Boverket men kommunens egna tolkningar respekteras alltid och blir en viktig del i bedömningarna.

Bygglovskonsult


 

Att anlita en bygglovskonsult kan vara en främmande tanke för många men kanske håller det på att förändras.

Idag är det högt tryck på enheterna inom samhällsbyggnad i hela landet och många kommuner upplever inte återhämtning under perioder som tidigare. Stor rörelse på arbetsmarknaden och brist på personal med rätt kompetens är vanliga anledningar till att hamna på efterkälke. Då gäller det att våga välja en innovativ väg i väntan på långsiktig lösning.

Vanliga frågor som kommuner ställs inför:

 • Hur kan ett typiskt uppdrag se ut?

 • Vad händer om vi inte är nöjda?

 • Är det lämpligt att myndighetsutövning utförs av konsult?

Våra tjänster anpassas HELT efter hur ni vill utforma uppdraget, som även kan justeras eftersom. Vi visar ALLTID stor respekt för kunden och arbetsplatsen. Idag har vi 100% NÖJDA kunder men om något ändå inte skulle kännas OK så avslutar vi avtalet på ett juste sätt. Som konsult får man inte egen delegation på beslut men vi visar TYDLIGT hur vi kommunicerar, handlägger, bedömer mm så ni kan känna trygghet i vårt agerande.

Direktupphandling


 

Fördelar med oss:

 

 • Direktupphandling (kommunicering kan ske innan avtal)

 • Inga tilläggskostnader då allt ingår i priset enligt anbud!

 • Anbud med pris och beskrivning lämnas efter förfrågan

 • Trygga avtal med 2 veckors uppsägningstid

 • Arbete vardagar förslagsvis 20-40 h/v

 • Utförs på plats hos er, på distans eller en mix

 • Flexibla arbetsuppgifter som kan anpassas efter behov

 • Uppdrag kan påbörjas efter överenskommelse

 • Inga privata uppdrag antas i samma kommun

 • Alltid tydlig granskning innan förslag till beslut

 • Våra priser är bland de lägsta på marknaden för byggkonsult

Upphandling


 

Ryefield deltar gärna i upphandlingar men vill upplysa om:

 

 • Företaget kan i dagsläget inte erbjuda ersättningspersonal då jag är ensam ägare och bygglovskonsult, men planer finns på att anställa. Detta innebär idag hårt arbete för mig som konsult och endast en liten risk för er som kund. Ni betalar bara för den tid jag närvarar och skulle något mer allvarligt hända så kan avropet avbrytas. Kortare frånvaro så som 1 vecka sjuk händer ibland och ledighet planeras i samråd oss emellan. Enligt tidigare kunder håller uppdragen alltid hög kvalitet och gott samarbete.

 • Efter juridiskt råd ser vi gärna att kommunen alltid tillhandahåller dator med program för arbete på plats hos er och på distans. Den löpande användningen sker i samråd med er IT-avdelning. Detta är för er säkerhet som jag inte kan garantera med egen dator.

 • Ryefield är ett litet aktiebolag men det går mycket bra. Företaget utvecklas hela tiden och vi ser oss som en seriös aktör på marknaden. Vi sätter alltid våra kunders behov i centrum. 2017-2018 fylldes med nöjda kunder som gärna återkommer och det ser vi som vår största styrka.

  Blir ni en av dem?

 •  


Läs mer om vår byggkonsult.

Kontakta oss för mer information, personligt möte och prisuppgift.


Byggkonsult Ryefield AB

Org.nr: 559098-1311

E-post: [javascript protected email address]

Tel: 072-25 25 129

Innehar F-skatt

Hör av dig

Har du något spännande projekt på gång? Hör gärna av dig och berätta mer.

Dotterbolag - Privata Sektorn

Ryefielddesign.se

© Ryefield.se 2017 | Skapad och designad av Nogges design