Vår affärsidé

Möta framtidens samhälle

Byggkonsult Ryefield AB är en etablerad och erfaren partner i ett samhälle som förändras allt snabbare. Våra ledord och arbetssätt är hög lösningsorientering, flexibilitet och effektivitet vilket gör oss unika inom byggteknik, samhällsbyggnad, bygglov, juridik och ledarskap. Vanligt förekommande konsultuppdrag fokuserar på att identifiera utmaningar och implementera lösningar baserat på kundens behov. Ryefields konsulter har hög kompetents samt arbetar proaktivt, kreativt, tydligt och engagerat för att hitta de bästa möjliga vägarna genom komplexa processer, med minsta resursbehov, för att uppnå framgång och önskat resultat.

Våra tjänster

ert behov är vårt uppdrag

Kunder

Vårt mål - Nöja kunder

Tierps kommun

Senior Bygglovskonsult

" Offentlig verksamhet, speciellt inom samhällsbyggnadssektorn, är just nu i behov av temporära utökningar av kapacitet inom specialistområden. Dels för att möta kundernas förväntningar och att bibehålla en bra arbetsmiljö för befintliga medarbetare. Ryefield har med sin höga yrkes- och servicekompetens motsvarat förväntningarna till att vara en del av vår bygglovsfunktion i samband med att antalet ärenden och dess komplexitet ökat dramatiskt, därtill har även Ryefield varit en del av att bibehålla den goda arbetsmiljön. "

Ovanåkers kommun

Senior Bygglovskonsult

" Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, har under perioden 2018-06-01 - 2018-09-30 anlitat Byggkonsult Ryefield AB för att handlägga de processer som förekommer inom området bygglov. Då avdelningen under stor del av perioden varit obemannad har även delar av administrationen hanteras. Ovanåkers kommun är nöjd med det goda resultatet som uppnåtts. "

Rickard & Martina Bygg AB

Nybyggnad & ombyggnad bostäder

" Vi är mycket nöjda med Ryefield Design AB som stöttar oss med bygglovsprocessen i våra byggprojekt. "

Dala Construktion Utbildning - Clas Vallin

Ändrad användning samt ombyggnad

" Ryefield Design AB stöttar oss i vårt arbete att med bl.a bygglov och ombyggnad. "

Anlita rätt kompetens

Spara tid, krångel och pengar