SAMHÄLLSBYGGNAD OCH NÄRINGSLIV

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH NÄRINGSLIV

Stärk teamet i projekt eller utveckling

Ryefield kan erbjuda offentlig sektor  olika tjänster som byggkonsult. Vi deltar kontinuerligt i upphandlingar och kan möta mer omedelbart behov i direktupphandling. 

Samhällsbyggnadsstrateg

Verksamhetsutveckling - information, processer, hemsida, texter, bilder, video mm

Strategi och organiskation - strategier, planering, projektledning, samhällsfunktioner

Näringslivsstrateg

Näringslivsutveckling - samordna samhällsbyggnad och näringsliv. Utveckla "Tidiga skeden" som effektiviserar användningen av resurser i komplexa projekt.

Innovationsstrateg

Innovation- och digitalisering - automatiseringar, utveckla innehåll på E-tjänster, processutveckling, hur hanterar vi nya lagar och bestämmelser mm.

Ledarskap

Interim - tillfällig stöttning av ledarskap i olika roller

Projektledning - tillfällig stöttning i byggprojekt och samhällsbyggnad