Att främja innovativa lösningar och skapa hållbara strategier är avgörande

Strategi och innovation

Innovativa lösningar och hållbara strategier

Att främja innovativa lösningar och skapa hållbara strategier är avgörande för att samhällsbyggnadssektorn ska kunna bidra till:

Dagens och framtidens utmaningar

 • Ekonomiska 
 • Strukturella
 • Resurshantering
 • Hållbarhet
 • Infrastruktur
 • Energiförsörjning
 • Naturkatastrofer och kriser

Innovations- och utvecklingsstrateg

Innovationer inom samhällsbyggnad är nytänkande och utveckling av allt från arbetssätt, processer, mallar, policys, övergripande strategier, kundservice, dataprogram, hemsidor till företag och näringsliv. Vårt bidrag och initiativ för stöttning inom samhällsbyggnad:

 • Näringslivsutveckling - mötet näringsliv och myndighet
 • Tillståndsprocesser - utveckla, förenkla, samordna
 • Informationsutveckling - uppdatera och förbättra med text, bild, video
 • Innovationsprojekt - automatisering bedömningar
 • Innovationsprojekt - Certifierad byggprojekteringsföretag