Bygglovskonsult


Spetskompetens - Bygglovshandläggare & byggnadsinspektör


Kommunen


Kommunen har en svår uppgift att försöka tillfredsställa allas behov, möta alla önskningar, tolka faktorer i varje enskilt ärende och samtidigt följa gällande lagstiftning. Det krävs kompetent personal, god service, tydlig kommunikation, respekt för den enskilde och långsiktigt hållbart arbete.

Samhällsbyggnad


Samhällsprocessen är ett ständigt utvecklingsarbete för vår omgivning och har mycket stor betydelse för alla oss invånare. Infrastruktur, naturområden, exploatering och inte minst bebyggelsen skapar den värld som vi lever i varje dag. Samhället påverkar alla och ska vara till för alla människor.

Bygglovskonsult


Bygglov ses ofta som en liten del i byggprocessen men är väldigt viktig och kan vara omfattande. Processen med bl.a. bygglovsansökan, bygganmälan, strandskyddsdispends, tillsyn mm innebär prövningen mellan samhällets lagstadgade minsta krav och den enskilde invånarens intresse.

Lämna information, vägledning, bemöta människor och hantera handlingar är också betydelsefulla arbetsuppgifter hos myndigheter. Allt detta ska ske med mycket god service inom rimliga tider till alla människor. Inte alltid en lätt uppgift...

Vi följer alltid lagar och bestämmelser men kommunernas egna tolkningar blir också en viktig del i bedömningarna. Det pågående digitaliseringsarbetet är viktigt för att effektivisera verksamheten och arbetet men kan kräva lite tålamod.

Vår konsult har lång erfarenhet och arbetar självständigt efter kort introduktion. Även enklare arbetsuppgifter inom administration, reception, planavdelning och miljöavdelning har utförts under semesterperioder.

Mer om oss

Våra uppdrag


Byggkonsult Ryefield AB är en liten men seriös aktör på marknaden som byggkonsult och bygglovskonsult. Vi är konstant aktiva i upphandlingar och tar förväntningarna på oss som företag och våra uppdrag på stort allvar.

Vår erfarenhet visar att uppdragsgivarna själva vet hur en konsult på bästa sätt kan göra nytta för just dem. Nya människor, rutiner, tolkningar, dataprogram samt digitalisering är inga hinder för oss.

Företaget arbetar ständigt med rätt kvalitet vilket innebär nära samarbete, noga planering i uppdragen, hög rättssäkerhet i utförandet och bidra med god arbetsmiljö på arbetsplatsen. För oss gäller nolltolerans angående jäv, mutor, tjänstefel och kränkande särbehandling.

Våra rutiner vid uppdrag är att bedöma och organisera projektinsatsen med förtydliganden av kompetens, tidplan, budget, arbetsmiljö, ansvarsfördelning samt övriga specifika behov. Löpande med uppdragsgivaren ska uppdraget utvärderas, dokumenteras och delges till berörda parter.

Våra policy


Läs mer om vår byggkonsult.

Kontakta oss för mer information, personligt möte och prisuppgift.


Byggkonsult Ryefield AB

Org.nr: 559098-1311

E-post: [email protected]

Tel: 072-25 25 129

Innehar F-skatt

Hör av dig

Har du något spännande projekt på gång? Hör gärna av dig och berätta mer.

Dotterbolag - Privata Sektorn

Ryefielddesign.se

© Ryefield.se 2017-2024 |