Bygglovskonsult

Bygglovskonsulter med lång erfarenhet

Bygglov ses ofta som en liten del i byggprocessen men är väldigt viktig och kan vara omfattande. Processen med bl.a. bygglovsansökan, bygganmälan, strandskyddsområde, tillsyn mm innebär prövningen mellan samhällets lagstadgade minsta krav och den enskilde invånarens intresse. Lämna information, vägledning, bemöta människor och hantera handlingar är också betydelsefulla arbetsuppgifter hos myndigheter. Allt detta ska ske med mycket god service inom rimliga tider till alla människor. Inte alltid en lätt uppgift.

 

Vi följer alltid lagar och bestämmelser men kommunernas egna tolkningar blir också en viktig del i bedömningarna. Det pågående digitaliseringsarbetet är viktigt för att effektivisera verksamheten och arbetet men kan kräva lite tålamod. Vår konsult har lång erfarenhet och arbetar självständigt efter kort introduktion. Även enklare arbetsuppgifter inom administration, reception, planavdelning och miljöavdelning har utförts under semesterperioder.

 

Byggkonsult Ryefield AB är en liten men seriös aktör på marknaden som byggkonsult och bygglovskonsult. Vi är konstant aktiva i upphandlingar och tar förväntningarna på oss som företag och våra uppdrag på stort allvar. Vår erfarenhet visar att uppdragsgivarna själva vet hur en konsult på bästa sätt kan göra nytta för just dem. Nya människor, rutiner, tolkningar, dataprogram samt digitalisering är inga hinder för oss. Företaget arbetar ständigt med rätt kvalitet vilket innebär nära samarbete, noga planering i uppdragen, hög rättssäkerhet i utförandet och bidra med god arbetsmiljö på arbetsplatsen. För oss gäller nolltolerans angående jäv, mutor, tjänstefel och kränkande särbehandling. Våra rutiner vid uppdrag är att bedöma och organisera projektinsatsen med förtydliganden av kompetens, tidplan, budget, arbetsmiljö, ansvarsfördelning samt övriga specifika behov. Löpande med uppdragsgivaren ska uppdraget utvärderas, dokumenteras och delges till berörda parter.

KVALITETSPOLICY