Etableringskonsult


Samhällsbyggnad - Samordning & stöd


Behöver du stöd med etableringsprocessen?


Ja, då kan du behöva ta hjälp av konsulter som erbjuder rätt kompetens! Tjänsten etableringskonsult vänder sig till dig som behöver stöd i nya etableringar och förstudier. Både företag och den offentliga sektorn är välkomna med förfrågningar.

Omfattningen kan skilja sig från projekt till projekt men ska svara på frågan:

- Går tänkt projekt att genomföra på aktuell plats?

- Vilken plats/fastighet/byggnad är lämplig för tänkt ändamål på denna orten?

- Hur kan vi maximera etableringen så tids- och kostnadseffektivt som möjligt?

Från helheten mot detaljerna!

Lämna in en bygglovsansökan och hoppas på det bästa?

Nja, det tycker vi på Ryefield är slöseri med resurser och kommer inte upplevas som en smidig process. Med stor kompetens inom bl.a. bygglov så tar vi snabbt fram översiktlig information om platsens/byggnadens förutsättningar och kontaktar aktuella myndigheter direkt. Sedan fördjupar vi bit för bit samt matchar det med den åtgärden ni önskar utföra. På så vis maximerar vi etableringen och bygglov blir en mycket smidigare process och ni undviker onödiga överraskningar.

Byggkonsult Ryefield AB är till för att underlätta och förverkliga varje kunds unika projekt och verksamhet.

Kontakta oss så formar vi lämpliga tjänster till era projekt.

Upphandling


Intresset för våra tjänster från olika kunder med nya spännande projekt ökar konstant. Vi går in i en fas där vi breddar utbudet av tjänster ytterligare och etablerar oss inom hela samhällsbyggnad.

Vid ett mer omgående behov under en kortare period kan direktupphandling användas och kontakt kan ske innan avtal.

Byggkonsult Ryfield AB deltar gärna i era upphandlingar och ser fram emot ett samarbete med just er.

Mer om upphandling

Våra tjänster


 • Etableringskonsult
 • Avtalshandläggare
 • Exploateringshandläggare
 • Samhällsbyggnadsprojekt
 • Infrastrukturprojekt
 • Projektledning

I samband med


 • Nyetableringar och förstudie
 • Ändring av verksamhet i befintlig byggnad
 • Exploatering och markförvärv
 • Projekt inom samhällsbyggnad
 • Bostadsprojekt
 • Nybyggnad och ombyggnad

Läs mer om vår byggkonsult.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.


Byggkonsult Ryefield AB

Org.nr: 559098-1311

E-post: [email protected]

Tel: 072-25 25 129

Innehar F-skatt

Hör av dig

Har du något spännande projekt på gång? Hör gärna av dig och berätta mer.

Dotterbolag - Privata Sektorn

Ryefielddesign.se

© Ryefield.se 2017-2024 |