Etableringskonsult

Tillstånds- och etableringsstrateg kan vara avgörande

Behöver du stöd med etableringsprocessen?

Etableringskonsult vänder sig till dig som behöver stöd i nya etableringar och förstudier. Både företag och den offentliga sektorn är välkomna med förfrågningar. Omfattningen kan skilja sig från projekt till projekt men ska svara på frågan: Går tänkt projekt att genomföra på aktuell plats?

Vilken plats/fastighet/byggnad är lämplig för tänkt ändamål på denna orten? Hur kan vi maximera etableringen så tids- och kostnadseffektivt som möjligt? Från helheten mot detaljerna! Lämna in en bygglovsansökan och hoppas på det bästa? Nja, det tycker vi på Ryefield är slöseri med resurser och kommer inte upplevas som en smidig process.

Med stor kompetens inom bl.a. bygglov så tar vi snabbt fram översiktlig information om platsens/byggnadens förutsättningar och kontaktar aktuella myndigheter direkt. Sedan fördjupar vi bit för bit samt matchar det med den åtgärden ni önskar utföra. På så vis maximerar vi etableringen och bygglov blir en mycket smidigare process och ni undviker onödiga överraskningar. Kontakta oss så formar vi lämpliga tjänster till era projekt.

Med rätt guide så kan vägen genom krångliga processer upplevas enklare Tillstånd- och exploaterings-strateg Ryefield kan stötta er genom processerna, kraven och kommunikationen för att underlätta och förenkla din upplevelse och ge en känsla av trygghet på vägen genom projektet mot framgång.

VÅRA TJÄNSTER

    • Etableringskonsult
    • Avtalshandläggare
    • Exploateringshandläggare
    • Samhällsbyggnadsprojekt
    • Infrastrukturprojekt
    • Projektledning
    • Nyetableringar och förstudie
    • Ändring av verksamhet i befintlig byggnad
    • Exploatering och markförvärv
    • Projekt inom samhällsbyggnad
    • Bostadsprojekt
    • Nybyggnad och ombyggnad
    • Underskattar komplexiteten i lagar och bestämmelser
    • Brister i förståelse och hantering av platsens förutsättningar
    • Avgörandet kan ligga i detaljer och orsaka nekat tillstånd
    • Anta att myndigheter är samordnade
    • Utgångspunkt är kundens behov och värdering av faktorer
    • Översyn över lagar och bestämmelser som kan bli aktuella
    • Förstudie om platsens förutsättningar – hur påverkar det ditt projekt
    • Tanke på detaljer som hanteras senare men kan påverka utgången av beslut
    • Initiativ till ledarroll, agenda och samordning sker från kund till myndighet

   

  Undvik dyra återvändsgränder, förseningar och produktionsbortfall - Anlita oss!